Error showing flash-object.

Te gast: Tom Herck 'Het verval' 

Vrijdag 1 april tot 8 mei 2016

De constructie staat langs de Speelhoflaan in Sint-Truiden.

Vanaf 1 april kan je het ontwerp en ander werk van de kunstenaar bekijken in het museum.

"Het verval" is het meest recente kunstproject van Tom Herck. De 60.000 kg wegende constructie toont een kaartenhuis van negen betonnen 'speelkaarten' en kent een omvang van tien meter hoog en zes meter breed. De constructie is letterlijk zo groot als een huis.
De traditionele afbeeldingen op de kaarten worden vervangen door een selectie van historische figuren, wereldleiders, en dictators. De afbeeldingen en de vorm van het kaartenhuis staan op die manier metafoor voor de fragiele constructie van de verschillende politieke, filosofische en religieuze mens- en wereldbeelden. Het gebruikte materiaal en de 'betonnen muren' verwijzen dan weer naar het historische en actuele politieke gebruik van muren om 'het eigen volk' af te schermen en te beschermen van 'invloeden van buitenaf'. Met deze vorm, de gekozen afbeeldingen en het gebruikte materiaal wil het kunstwerk ons herinneren aan het grote menselijke leed dat voortvloeit uit dogma en dictatuur, en aan de noodzaak tot globale samenwerking en verzoening.

Tot slot laat de titel van het werk ("het verval") twijfel ontstaan over de vraag of men het kaartenhuis nu eigenlijk aan het opbouwen is, of dat het dadelijk in elkaar stort. Zo stelt de kunstenaar de fundamentele vraag naar de mogelijkheid van vooruitgang en de maakbaarheid van de samenleving.

Meer informatie http://www.tomherck.com/work-1#/decline.

Franciscus' voetafdruk. Ecologie in franciscaans perspectief.

Op donderdag 3 maart 2016 werd de publicatie "Franciscus' voetafdruk. Ecologie in franciscaans perspectief." voorgesteld in het museum DE MINDERE.

Is deze publicatie gewoon de zoveelste op rij over de Heilige Franciscus van Assisi? Gedeputeerde van Leefmileu en Natuur Ludwig Vandenhove legt uit waarom niet.

"Mijn verbondenheid, zowel persoonlijk als vanuit cultuurhistorisch en toeristisch standpunt, met het museum DE MINDERE en mijn bevoegdheid van leefmilieu en natuur hebben geleid tot het idee van dit boek.
Het leven en de waarden van de heilige Franciscus, de toenemende armoedekloof en ongelijkheid in onze maatschappij, en de groene encycliek Laudato Si' (Geprezen zijt Gij) van de sociale Paus Franciscus over de klimaatproblematiek hebben ertoe geleid om al deze thema's effectief te verwerken in een waarde(n)vol boek."

Met de totstandkoming van het boek groeide ook het idee om een reeks lezingen rond dezelfde thema's te organiseren. Verschillende interessante sprekers engageerden zich om op hun eigen manier de diverse onderwerpen uit het boek toe te lichten.

'Iedereeen is welkom. Alle lezingen gaan door in het museum DE MINDERE. De lezingen zijn gratis en alle aanwezigen ontvangen een exemplaar van de publicatie", aldus Ludwig Vandenhove.

Lezing donderdag 28 april 2016 om 20uur
Ignace Schops (directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw, RKLM en klimaatambasseur Al Gore) rond het thema 'Het klimaat verandert, en wij?'.

Kids
Nieuwsbrief
Groeten uit ...
Facebook