Error showing flash-object.

VIC & VERA 

Op 1 april opende Hilde Vautmans, schepen van toerisme, het nieuwe kinderparcours.

Via dit parcours maken families met kinderen tussen 3 en 12 jaar, op een speelse en actieve manier kennis met het museum. Het parcours werd vormgegeven door de vzw Mooss en gerealiseerd dankzij een projectsubsidie van Erfgoed Haspengouw.

 

IN ALLE EENVOUD... 

©Hugo Maertens

24 april - 26 juli 2015 

Het kiezen voor armoede en om een leven te leiden in alle eenvoud, is een thema dat verwijst naar Franciscus van Assisi. Deze gedachte is het vertrekpunt van de tentoonstelling 'In alle eenvoud...'. Oude gepolychromeerde beelden en schilderijen beelden dit uit; het terugtrekken in bossen en spelonken om te bidden en te mediteren; het brood dat uitgedeeld werd aan de armen; Franciscus, ontdaan van zijn kleren en naakt op de grond gelegd, sterft, omringd door zijn broeders...

Drie schilderijen van Jan Vanriet zijn te zien op de tentoonstelling. Het is de eerste keer dat het schilderij 'Ontmoeting' wordt tentoongesteld.

ERFGOEDDAG: ERF! 

Zondag 26 april 2015

ERF!

Dit jaar zal speciaal aandacht besteed worden aan een specifiek component van het woord erfgoed: erven.

Met onze tentoonstelling 'In alle eenvoud...' spelen we mooi in op het thema. Meer dan 800 jaar geleden deed Franciscus vrijwillig afstand van zijn rechten op een toekomstige erfenis. Hij schonk alle bezittingen weg en leidde een leven in alle eenvoud.

Kids
Nieuwsbrief
Groeten uit ...
Facebook