Error showing flash-object.

Te gast: Tom Herck 'Het verval' 

Vrijdag 1 april tot 8 mei 2016

De constructie staat langs de Speelhoflaan in Sint-Truiden.

Vanaf 1 april kan je het ontwerp en ander werk van de kunstenaar bekijken in het museum.

"Het verval" is het meest recente kunstproject van Tom Herck. De 60.000 kg wegende constructie toont een kaartenhuis van negen betonnen 'speelkaarten' en kent een omvang van tien meter hoog en zes meter breed. De constructie is letterlijk zo groot als een huis.
De traditionele afbeeldingen op de kaarten worden vervangen door een selectie van historische figuren, wereldleiders, en dictators. De afbeeldingen en de vorm van het kaartenhuis staan op die manier metafoor voor de fragiele constructie van de verschillende politieke, filosofische en religieuze mens- en wereldbeelden. Het gebruikte materiaal en de 'betonnen muren' verwijzen dan weer naar het historische en actuele politieke gebruik van muren om 'het eigen volk' af te schermen en te beschermen van 'invloeden van buitenaf'. Met deze vorm, de gekozen afbeeldingen en het gebruikte materiaal wil het kunstwerk ons herinneren aan het grote menselijke leed dat voortvloeit uit dogma en dictatuur, en aan de noodzaak tot globale samenwerking en verzoening.

Tot slot laat de titel van het werk ("het verval") twijfel ontstaan over de vraag of men het kaartenhuis nu eigenlijk aan het opbouwen is, of dat het dadelijk in elkaar stort. Zo stelt de kunstenaar de fundamentele vraag naar de mogelijkheid van vooruitgang en de maakbaarheid van de samenleving.

Meer informatie http://www.tomherck.com/work-1#/decline.
Kids
Nieuwsbrief
Groeten uit ...
Facebook